Chính sách đổi trả hoàn tiền

Quy trình bảo hành/bảo trì

-    Việc bào hành/bảo trì sản phẩm sau giao dịch do Người Mua và Người Bán tự thỏa thuận. Sàn TMĐT Ò Ó O khuyến khích Người Bán nên có các hình thức bảo hành quy chuẩn, đảm bảo quyền lợi của cả hai bên.

Đổi trả / hoàn tiền

-    Sàn TMĐT Ò Ó O không phải là đơn vị bán Tên Miền nên việc đổi trả Tên Miền sẽ được thực hiện theo chính sách của từng Người Bán hoặc theo thỏa thuận giữa Người Mua và Người Bán.
-    Sàn TMĐT Ò Ó O yêu cầu người bán khi đăng tin bài rao bán Tên Miền phải đưa đầy đủ thông tin về chính sách đổi trả.
-    Sàn TMĐT Ò Ó O khuyến cáo Người Mua phải đọc kĩ thông tin, hoặc liên hệ trực tiếp cho Người Bán tìm hiểu về việc đổi trả Tên Miền như thế nào trước khi quyết định mua Tên Miền.

Chính sách đổi trả hoàn tiền
5 trên 779 đánh giá