Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ Sàn TMĐT Ò Ó O

Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ Sàn TMĐT Ò Ó O
Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ Sàn TMĐT Ò Ó O

I.  Điều khoản sử dụng Sàn TMĐT Ò Ó O

-   Để truy cập và sử dụng Sàn TMĐT Ò Ó O, Người Dùng phải đồng ý và tuân theo các điều khoản được quy định tại Thỏa Thuận Cung Cấp Và Sử Dụng Dịch Vụ Sàn Thương Mại Điện Tử Ò Ó Ó (Sau đây gọi tắt là “Thỏa Thuận” hoặc “Thỏa Thuận này” và quy định mà Sàn TMĐT Ò Ó O liên kết, tích hợp.
-   Khi truy cập, sử dụng Sàn TMĐT Ò Ó O bằng bất cứ phương tiện (máy tính, điện thoại, tivi thiết bị kết nối internet) hoặc sử dụng ứng dụng Sàn TMĐT Ò Ó O thì Người Dùng cũng phải tuân theo Thỏa thuận này.
-   Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của Người Dùng, Sàn TMĐT Ò Ó O không ngừng hoàn thiện và phát triển, vì vậy các điều khoản quy định tại Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ Sàn TMĐT Ò Ó O, Thỏa thuận có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc và được công bố rõ trên website về những thay đổi, bổ sung đó.

II. Đăng kí tài khoản và sử dụng

1.  Người Dùng tự chịu trách nhiệm về năng lực hành vi trong việc đăng ký tài khoản và sử dụng các dịch vụ tại Sàn TMĐT Ò Ó O.
2.  Sau khi Người Dùng đăng nhập vào hệ thống, Người Dùng có thể thay đổi tên thành viên. Tên Người Dùng phải tuân theo nội quy đặt tên theo quy định, không vi phạm những điều cấm của Thỏa thuận này.

III. Các nội dung cấm trao đổi và chia sẻ trên Sàn TMĐT Ò Ó O

Khi sử dụng các công cụ của hệ thống Sàn TMĐT Ò Ó O, nghiêm cấm Người Dùng thực hiện một số hành vi bao gồm nhưng không giới hạn sau:
1.  Lợi dụng việc cung cấp, trao đổi, sử dụng thông tin trên Sàn TMĐT Ò Ó O nhằm mục đích:
-   Chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, chủng tộc, tôn giáo;
-   Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
-   Tuyệt đối không bàn luận, đăng tải các nội dung về các vấn đề chính trị.
2.  Đăng tin và/hoặc quảng cáo trên Sàn TMĐT Ò Ó O bất kỳ tên miền nào có nội dung:
a.  Nội dung đi ngược lại với hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
b.  Nội dung xâm hại đến an ninh quốc gia hoặc xâm hại đến toàn vẹn lãnh thổ.
c.  Nội dung xâm hại đến truyền thống và lợi ích đất nước.
d.  Nội dung xúi giục bạo loạn hoặc gây mâu thuẫn giữa các dân tộc, xâm hại đến sự đoàn kết các dân tộc.
e.  Nội dung vi phạm chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền mê tín dị đoan.
f.  Nội dung gây tin đồn nhằm xâm hại đến trật tự xã hội hoặc ổn định xã hội.
g.  Nội dung tuyên truyền, phát tán văn hóa phẩm đồi trụy, khiêu dâm, cờ bạc, bạo lực.
h.  Nội dung xúc phạm, phỉ báng người khác hoặc xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể khác.
i.  Tên miền là tên gọi của tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước chỉ dành cho tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước.
j.  Tên miền xâm phạm các quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào bao gồm bản quyền, bằng sáng chế, thương hiệu, tên thương mại, thiết kế, bí mật thương mại, thông tin mật, bí quyết sản xuất, quyền riêng tư hoặc công khai hay bất kỳ quyền sở hữu nào khác hay quyền công khai hoặc riêng tư của bất kỳ bên thứ ba nào;
k.  Những nội dung khác bị pháp luật cấm vi phạm, hoặc trái pháp luật theo, bất cứ luật, đạo luật, sắc lệnh hay quy định áp dụng nào.
3.  Người Dùng lợi dụng việc sử dụng hệ thống Sàn TMĐT Ò Ó O nhằm tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định bằng bất cứ hình thức nào trên hệ thống Sàn TMĐT Ò Ó O.
4.  Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ bị cấm hoặc truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm trên Sàn TMĐT Ò Ó O.
5.  Khi giao tiếp với Người Dùng khác, nghiêm cấm Người Dùng quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá.
6.  Người Dùng có quyền sử dụng đối với hình ảnh của mình. Khi sử dụng hình ảnh của cá nhân khác, Người Dùng phải được sự đồng ý của cá nhân đó. Nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.
7.  Lợi dụng Sàn TMĐT Ò Ó O để thu thập thông tin của Người Dùng khác, công bố thông tin, tư liệu về đời tư của Người Dùng khác.
8.  Đặt tên Người Dùng theo tên của danh nhân, tên các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tên của cá nhân, tổ chức tội phạm, phản động, khủng bố hoặc tài khoản có ý nghĩa không lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục.
9.  Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc....).
10. Lợi dụng Sàn TMĐT Ò Ó O để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.
11. Cản trở trái pháp luật, gây rối, phá hoại hệ thống máy chủ; Cản trở việc truy cập thông tin và sử dụng các tính năng hợp pháp trên Sàn TMĐT Ò Ó O.
12. Sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã của các tổ chức, cá nhân, thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.
13. Trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web internet hoặc các phương tiện khác để gỡ bỏ, thay đổi, bỏ qua, lẩn tránh, cản trở, hoặc phá hoại bất kỳ bản quyền, thương hiệu, hoặc các dấu hiệu về quyền sở hữu khác được đánh dấu trên Nội dung (như logo) hoặc bất kỳ hệ thống kiểm soát dữ liệu, thiết bị, biện pháp bảo vệ nội dung khác cũng như các biện pháp hạn chế truy cập từ các vùng địa lý khác nhau.
14. Trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web internet hoặc cácphương tiện khác để sao chép, tải về, chụp lại, sản xuất lại, nhân bản, lưu trữ, phân phối, tải lên, xuất bản, sửa đổi, dịch thuật, phát sóng, trình chiếu, hiển thị, bán, truyền tải hoặc truyền lại nội dung.
15. Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên Sàn TMĐT Ò Ó O xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
16. Tạo đường dẫn trái tới tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tạo, cài đặt, phát tán các phần mềm độc hại, vi rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.
17. Sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống Sàn TMĐT Ò Ó O.
18. Bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ Sàn TMĐT Ò Ó O.

IV. Quy tắc quản lí xử phạt vi phạm Người Dùng  

1.  Tất cả những tin đăng vi phạm sẽ bị xóa. Nếu Người Dùng tái phạm Ban Quản Trị Website sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn.
2.  Sàn TMĐT Ò Ó O có quyền tạm ngừng hoặc hủy bỏ dịch vụ cung cấp cho Người Dùng ngay lập tức có hành vi vi phạm pháp luật hoặc xâm phạm quyền lợi Người Dùng khác trên Sàn TMĐT Ò Ó O.
3.  Đối với các hành vi lừa đảo hoặc có hành vi vi phạm pháp luật thì Sàn TMĐT Ò Ó O có quyền cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước để xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

V.  Quyền và nghĩa vụ của Người Dùng

1.  Quyền của Người Dùng: Khi tham gia Sàn TMĐT Ò Ó O, Người Dùng sẽ được đảm bảo các quyền lợi sau:
a.  Quyền được Sàn TMĐT Ò Ó O bảo mật thông tin tài khoản.
b.  Quyền được tự do khai thác thông tin, tự do trao đổi, bình luận về các nội dung Sàn TMĐT Ò Ó O cung cấp trong phạm vi nội dung quy định tại Thỏa Thuận này.
c.  Quyền được yêu cầu ban quản trị tiến hành các biện pháp xác minh thông tin để giải quyết các tranh chấp trong quá trình khai thác và sử dụng các thông tin, tiện ích tại Sàn TMĐT Ò Ó O.
d.  Quyền được thông báo khi ban quản trị Sàn TMĐT Ò Ó O cung cấp thông tin Người Dùng khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước.
2.  Nghĩa vụ của Người Dùng
a.  Tuân thủ các quy định của Thỏa Thuận này và các quy định khác của Sàn TMĐT Ò Ó O.
b.  Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình lưu trữ, cung cấp, đăng tải trên Sàn TMĐT Ò Ó O, phát tán thông tin qua đường liên kết trực tiếp do mình thiết lập.
c.  Người Dùng có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản, nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào do lỗi của Người Dùng thì Người Dùng phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. Sàn TMĐT Ò Ó O sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.
d.  Người Dùng đồng ý sẽ thông báo ngay cho Sàn TMĐT Ò Ó O về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của Người Dùng hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ  hệ thống bảo mật nào. Người Dùng cũng bảo đảm rằng, Người Dùng luôn thoát tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng.
e.  Khi phát hiện ra lỗi của Sàn TMĐT Ò Ó O, Người Dùng hãy thông báo cho Ban Quản Trị Website theo thông tin:
+ CÔNG TY TNHH VŨ TRỤ ẢO
+ Địa chỉ: Số 81 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
+ Email: vutruao@ooo.vn
+ Hotline: 0888554551
f.  Người Dùng có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu bạn vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan khi bạn sử dụng Sàn TMĐT Ò Ó O này.
g.  Người Dùng phải tuân thủ tuyệt đối quy định về các hành vi cấm, các nội dung trao đổi cung cấp thông tin được quy định trong thỏa thuận này. Nếu vi phạm một hoặc nhiều hành vi, tùy thuộc vào mức độ vi phạm Sàn TMĐT Ò Ó O sẽ tiến hành khóa tài khoản vĩnh viễn và có thể sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố Người Dùng trước pháp luật nếu cần thiết.
h.  Thực hiện quyền và trách nhiệm khác theo quy định pháp luật.

VI. Quyền và trách nhiệm của Sàn TMĐT Ò Ó O

1.  Quyền của Sàn TMĐT Ò Ó O

a.  Trong quá trình sử dụng, nếu Người Dùng vi phạm bất cứ điều khoản nào trong Thỏa Thuận này thì Sàn TMĐT Ò Ó O được toàn quyền chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của Người Dùng mà không cần sự đồng ý của Người Dùng và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với Người Dùng.
b.  Đối với những vi phạm của Người Dùng trong quá trình sử dụng Sàn TMĐT Ò Ó O, chúng tôi có quyền xem xét để đưa ra biện pháp xử lý thích hợp thậm chí có thể yêu cầu cơ quan chức năng truy tố Người Dùng trước pháp luật nếu hành vi có dấu hiệu tội phạm
c.  Khi phát hiện những vi phạm như sử dụng hacks, truyền bá nội dung cấm hoặc những lỗi khác, Sàn TMĐT Ò Ó O có quyền sử dụng những thông tin mà Người Dùng cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.
d.  Khi phát hiện những vi phạm về nội dung cấm được quy định tại Thỏa thuận này, Sàn TMĐT Ò Ó O có quyền tắt ngay lập tức các nội dung đang được đăng tải bởi Người Dùng và/hoặc cảnh cáo, khóa tài khoản của Người Dùng vi phạm. Trong trường hợp nhận được tố cáo của Người Dùng khác, Sàn TMĐT Ò Ó O sẽ tiến hành giám sát kiểm tra và log data cùng những chứng cứ liên quan, nếu phát hiện vi phạm Sàn TMĐT Ò Ó O có quyền tắt ngay lập tức các nội dung đang được đăng tải bởi Người Dùng và/hoặc cảnh cáo, khóa tài khoản của Người Dùng vi phạm. Chúng tôi (Sàn TMĐT Ò Ó O) có toàn quyền quyết định các hình thức xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Tùy vào tính chất sự việc, mức độ ảnh hưởng và  nghiêm trọng, chúng tôi sẽ đưa ra hình thức xử lý phù hợp. Quyết định của Sàn TMĐT Ò Ó O là quyết định cuối cùng và Người Dùng đồng ý chấp hành.

2.  Trách nhiệm của Sàn TMĐT Ò Ó O

a.  Có trách nhiệm hỗ trợ Người Dùng trong quá trình sử dụng dịch vụ Sàn TMĐT Ò Ó O.
b.  Có trách nhiệm bảo đảm bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của Người Dùng, thông báo cho Người Dùng về quyền, trách nhiệm và các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẽ thông tin trên mạng.
c.  Bảo đảm quyền quyết định của Người Dùng khi cho phép thông tin cá nhân của mình được cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác.
d.  Cung cấp thông tin cá nhân và thông tin riêng của Người Dùng có liên quan đến hoạt động khủng bố, tội phạm, vi phạm pháp luật khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
i.  Báo cáo theo quy định và chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
j.  Nhận và giải quyết khiếu nại của Người Dùng các trường hợp phát sinh trong quá trình sử dụng Sàn TMĐT Ò Ó O, tuy nhiên chúng tôi chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết đối với tài khoản đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác.

VII. Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp, khiếu nại:
-   Mọi tranh chấp, khiếu nại liên quan đến các giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử giữa Người Mua và Người Bán sẽ được hai bên phải tự giải quyết với nhau.
-   Về phía Ban Quản Trị Website có cơ chế thông báo tin quảng cáo sai sự thật. Nếu Ban Quản Trị Website xác định được Người Dùng có hành vi vi phạm thì có quyền xử lý theo Quy chế này.
-   Mọi tranh chấp phát sinh giữa Sàn TMĐT Ò Ó O và Người Dùng sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.
Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại:
-   Tranh chấp, khiếu nại giữa Người Mua và Người Bán:
+ Khi phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, trước hết bên bị vi phạm sẽ liên lạc bên kia để khiếu nại, trao đổi và tìm ra phương pháp tự giải quyết trên cơ sở thương lượng, hòa giải.
+ Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.
-   Tranh chấp, khiếu nại giữa Người Dùng và Sàn TMĐT Ò Ó O: Sàn TMĐT Ò Ó O đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của Người Dùng vào chất lượng dịch vụ của Website. Người Dùng thực hiện việc khiếu nại theo các bước sau:
Bước 1. Người Dùng khiếu nại đến Ban Quản Trị Website, theo thông tin:
+ CÔNG TY TNHH VŨ TRỤ ẢO
+ Địa chỉ: Số 81 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
+ Email: vutruao@ooo.vn
+ Hotline: 0888554551
Bước 2. Ban Quản Trị Website sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Người Dùng Người Mua, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì đến Ban Quản Trị Website có những biện pháp cụ thể hỗ trợ Người Mua để giải quyết tranh chấp đó.
Bước 3. Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của đến Ban Quản Trị Website thì đến Ban Quản Trị Website sẽ yêu cầu Người Mua đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.
-   Sàn TMĐT Ò Ó O tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về giải quyết các tranh chấp, khiếu nại của các Người Dùng tham. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong thông tin đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

VIII. Thu thập thông tin cá nhân và chính sách bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin riêng của Người Dùng.

1.  Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
-   Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn TMĐT Ò Ó O bao gồm:
•   Ở mục đăng ký tài khoản Người Bán: Tên của Người Bán; email; số điện thoại; tên đăng nhập; mật khẩu đăng nhập;
•   Ở mục Liên hệ Người Bán của Người Mua: Tên của Người Mua, số điện thoại, email.
-   Đây là các thông tin mà Sàn TMĐT Ò Ó O cần Người Dùng bắt buộc phải cung cấp khi sử dụng dịch vụ của Sàn TMĐT Ò Ó O. Ban Quản Trị Website không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Người Dùng đó nếu thông tin cá nhân của Người Dùng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
-   Người Dùng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Người Dùng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn TMĐT Ò Ó O về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
2.  Phạm vi sử dụng thông tin
-   Sàn TMĐT Ò Ó O sử dụng thông tin Người Dùng cung cấp để:
-   Cung cấp các tính năng đến Người Dùng.
-   Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Người Dùng và Sàn TMĐT Ò Ó O.
-    Ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng khác thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Người Dùng.
-   Liên lạc và giải quyết với Người Dùng trong những trường hợp đặc biệt.
-   Sử dụng thông tin cá nhân của Người Dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến hoạt động tại Sàn TMĐT Ò Ó O khi được sự đồng ý của Người Dùng;
-   Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn TMĐT Ò Ó O có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Người Dùng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của Người Dùng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của Người Dùng.
3.  Thời gian lưu trữ thông tin
-   Dữ liệu cá nhân của Người Dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Người Dùng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Người Dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Sàn TMĐT Ò Ó O.
4.  Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
-   CÔNG TY TNHH VŨ TRỤ ẢO
-   Địa chỉ: Số 81 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
-   Email: vutruao@ooo.vn
-   Hotline: 0888554551
5.  Phương tiện và công cụ để Người Dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân củamình.
-   Người Dùng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Sàn TMĐT Ò Ó O thực hiện việc này.
-   Người Dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ ba đến Ban quản trị của Sàn TMĐT Ò Ó O. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Sàn TMĐT Ò Ó O sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Người Dùng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

6.  Chính sách bảo mật thông tin cá nhân Người Dùng

-   Thông tin cá nhân của Người Dùng trên Sàn TMĐT Ò Ó O được bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Sàn TMĐT Ò Ó O. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Người Dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
-   Sàn TMĐT Ò Ó O không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của Người Dùng khi không có sự cho phép đồng ý từ Người Dùng.
-   Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu Người Dùng, Sàn TMĐT Ò Ó O sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Người Dùng được biết.

IX. Hiệu lực của thỏa thuận

-   Các điều khoản quy định tại Thỏa Thuận này được quy định trên Sàn TMĐT Ò Ó O có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Người Dùng. Sàn TMĐT Ò Ó O sẽ công bố rõ trên website, ứng dụng về những thay đổi, bổ sung đó.
-   Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Thỏa Thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ Sàn TMĐT Ò Ó O này xung đột với các quy định của luật pháp Việt Nam, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, phần còn lại của Thỏa Thuận vẫn giữ nguyên giá trị.
-   Thỏa Thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ Sàn TMĐT Ò Ó O có giá trị từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ Sàn TMĐT Ò Ó O
4.1 trên 758 đánh giá