Điều khoản sử dụng

-    Sàn TMĐT Ò Ó O phục vụ nhu cầu giới thiệu, mua bán trực tuyến bao gốm: Đăng tin rao bán tên miền và đặt banner quảng cáo.
-    Sàn TMĐT Ò Ó O cho phép Người Mua và Người Bán kết nối và giao dịch an toàn, dễ dàng trong một môi trường tiện lợi và rõ ràng.
-    Sàn TMĐT Ò Ó O hướng đến mục tiêu là Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử đáng tin cậy trong lĩnh vực tên miền.

-    Trong điều khoản này, trừ khi chủ thể hoặc ngữ cảnh có yêu cầu khác, các từ thuật ngữ sau sẽ có ý nghĩa như sau:
+  “Sàn TMĐT Ò Ó O” là Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử do Công ty TNHH Vũ Trụ Ảo phát triển với tên miền là: https://ooo.vn.
+ “Người Bán” là thương nhân, tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản sư dụng dịch vụ của Sàn TMĐT Ò Ó O, bao gồm: Đăng ký tài khoản, đăng tin bán tên miền.
+ “Người Mua” là thương nhân, tổ chức, các nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin hoặc mua tên miền của Người Bán trên Sàn TMĐT Ò Ó O.
+ “Người Dùng” bao gồm Người Bán và Người Mua được định nghĩa nêu trên.
+ “Ban Quản Trị Website” là người được Công ty TNHH Vũ Trụ Ảo bổ nhiệm và được phân công nhiệm vụ quản lý các hoạt động của Sàn TMĐT Ò Ó O.
+ “Tên Miền” là tên được sử dụng để định danh địa chỉ Internet của máy chủ gồm các dãy ký tự cách nhau bằng dấu chấm.
-    Tất cả các nội dung trong Quy chế này phải tuân thủ quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia Sàn TMĐT Ò Ó O phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy Chế của Sàn TMĐT Ò Ó O.

VII. Quản lý thông tin xấu

1.   Kiểm soát thông tin

-    Đối với Người Bán: Các thông tin mà Người bán cung cấp cho Sàn TMĐT Ò Ó O phải chính xác, đầy đủ theo quy định của pháp luật và Người Bán phải tự chịu trách nhiệm trước những thông tin mà mình cung cấp cho Sàn TMĐT Ò Ó O. Người Bán bắt buộc phải thực hiện bước xác thực DNS để chứng minh quyền sở hữu Tên Miền.

-     Người Bán phải thực hiện bước xác thực DNS để chứng minh quyền sở hữu Tên Miền.

-     Sau khi Người Bán đăng thông tin lên gian hàng sẽ được hiện thị ngay. Tuy nhiên, các thông tin này sẽ được Ban Quản Trị Website dung bookdi kiểm soát và xét duyệt chặt chẽ hàng giờ liên tục hàng ngày.

-    Tất cả hoạt động mua và bán Tên Miền trên Sàn TMĐT Ò Ó O phải tuân thủ Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg ngày 1/7/2014 về đặt giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet; Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT ngày 28/6/2016 về Hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đặt giá.

-    Người Bán không được đăng tin và/hoặc quảng cáo trên Sàn TMĐT Ò Ó O bất kỳ tên miền nào có nội dung:
a.    Nội dung đi ngược lại với hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
b.   Nội dung xâm hại đến an ninh quốc gia hoặc xâm hại đến toàn vẹn lãnh thổ.
c.   Nội dung xâm hại đến truyền thống và lợi ích đất nước.
d.   Nội dung xúi giục bạo loạn hoặc gây mâu thuẫn giữa các dân tộc, xâm hại đến sự đoàn kết các dân tộc.
e.   Nội dung vi phạm chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền mê tín dị đoan.
f.   Nội dung gây tin đồn nhằm xâm hại đến trật tự xã hội hoặc ổn định xã hội.
g.   Nội dung tuyên truyền, phát tán văn hóa phẩm đồi trụy, khiêu dâm, cờ bạc, bạo lực.
h.   Nội dung xúc phạm, phỉ báng người khác hoặc xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể khác.
i.   Tên miền là tên gọi của tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước chỉ dành cho tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước.
j.   Tên miền xâm phạm các quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào bao gồm bản quyền, bằng sáng chế, thương hiệu, tên thương mại, thiết kế, bí mật thương mại, thông tin mật, bí quyết sản xuất,  quyền riêng tư hoặc công khai hay bất kỳ quyền sở hữu nào khác hay quyền công khai hoặc riêng tư của bất kỳ bên thứ ba nào;
k.   Những nội dung khác bị pháp luật cấm vi phạm, hoặc trái pháp luật theo, bất cứ luật, đạo luật, sắc lệnh hay quy định áp dụng nào.

-    Người Dùng không được đăng tải thông tin để giới thiệu, quảng cáo sản phẩm có chứa các thông tin:
a.   Thông tin không đúng sự thật, không chính xác hoặc sai lạc;
b.   Thông tin liên quan đến việc bán các món hàng giả hay đồ ăn cắp, hoặc bất kỳ hành vi lừa đảo nào khác;
c.   Thông tin vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ bao gồm bản quyền, bằng sáng chế, thương hiệu, tên thương mại, thiết kế, bí mật thương mại, thông tin mật, bí quyết sản xuất, đặc quyền kế nghiệp, quyền riêng tư hoặc công khai của bất kỳ bên thứ ba nào;
d.   Vi phạm bất kỳ luật nào;
e.   Thông tin có tính chất phỉ báng;
f.    Thông tin có chứa nội dung khiêu dâm hay tục tĩu.
g.   Thông tin có chứa bất kỳ virút máy tính và/hoặc các đoạn chương trình lập trình máy tính nào khác có thể gây hư hỏng, can thiệp bất lợi, có dấu hiệu chặn hoặc chiếm đoạt bất kỳ thông tin hệ thống, dữ liệu hay thông tin cá nhân nào;
h.   Thông tin giới thiệu, phát tán hay nhằm mục đích giới thiệu và/hoặc phát tán các nội dung hoặc tài liệu tuyên truyền có tính chất phân biệt chủng tộc.

2.   Kiểm duyệt bằng hệ thống kỹ thuật, triển khai bộ lọc nội dung

-    Kiểm duyệt nội dung thông tin thông qua bộ lọc từ khóa nhằm ngăn chặn những nội dung xấu: Danh sách từ khóa được xây dựng trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành bao gồm các từ khóa có nội dung bao gồm: Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc; Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định; Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân; Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm.

-    Danh sách từ khóa được cập nhật thường xuyên. Khi phát hiện hoặc nghi ngờ có các nội dung vi phạm này, hệ thống sẽ tự động chuyển các nội dung vi phạm sang dạng cảnh báo và chờ xử lý. Bộ phận kiểm duyệt nội dung của Sàn TMĐT Ò Ó O sẽ trực tiếp kiểm tra lại các cảnh báo này và quyết định việc xóa bỏ hay cho phép hiển thị các nội dung này trên website.

-    Kiểm duyệt nội dung dạng text (chữ): Có 1 danh sách các từ “xấu” có nội dung không phù hợp như: kích động, bạo lực, lừa đảo… Những từ “xấu” này sẽ được đánh giá mức độ theo thang điểm, khi có tần suất xuất hiện quá nhiều những từ này, tùy theo thang điểm hệ thống sẽ tự động chuyển thành dấu “***” trước khi kiểm duyệt bằng đội ngũ nhân sự. Nếu nội dung do nhà cung cấp cung cấp mà trong đó có những từ nằm trong danh sách từ không hợp lệ (bad keywords) và tùy theo số lượng từ xấu xuất hiện mà hệ thống sẽ tự đánh giá xem thông tin đó có hợp lệ hay không. Nếu những bài đăng mà hệ thống cho là không phù hợp thì sẽ lưu vào danh sách các thông tin không hợp lệ thì bộ phận kiểm duyệt sẽ dễ dàng hơn trong việc duyệt nội dung.

3.   Kiểm duyệt bằng đội ngũ nhân sự của Ban Quản Trị Website

-    Đội ngũ nhân sự điều hành Sàn TMĐT Ò Ó O là những người có kiến thức chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, nắm vững các quy định của pháp luật hiện hành về quản lý sàn giao dịch thương mại điện tử.
-    Hàng ngày, đội ngũ nhân sự sẽ thực hiện việc kiểm duyệt thông tin trong danh sách cảnh báo do hệ thống cập nhật. Những nội dung vi phạm sẽ xóa bỏ ngay lập tức. Đồng thời xử lý tùy mức độ vi phạm.
-    Việc kiểm duyệt được thực hiện hằng ngày, những thông tin vi phạm sẽ được loại bỏ chậm nhất sau 03 giờ kể từ khi phát hiện.

4.   Chế tài xử lý vi phạm

-   Sàn TMĐT Ò Ó O giữ quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ sản phẩm đã đăng trên website này mà không cần báo trước. Tất cả những tin đăng vi phạm sẽ bị xóa. Nếu Người Dùng tái phạm Ban Quản Trị Website sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn.
-   Sàn TMĐT Ò Ó O có quyền tạm ngừng hoặc hủy bỏ dịch vụ cung cấp cho Người Dùng ngay lập tức nếu Người Dùng có hành vi vi phạm pháp luật hoặc xâm phạm quyền lợi Người Dùng khác trên Sàn TMĐT Ò Ó O.
-   Đối với các hành vi lừa đảo hoặc có hành vi vi phạm pháp luật thì Sàn TMĐT Ò Ó O có quyền cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước để xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

5.   Quy trình phối hợp với các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ rà soát và gỡ bỏ các sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên sàn giao dịch thương mại điện tử

-    Trong trường hợp Chủ Sở Hữu Quyền Sở Hữu Trí Tuệ hoặc là đại diện được ủy quyền Chủ Sở Hữu Quyền SHTT (sau đây gọi chung là “Người Khiếu Nại”) cho rằng các quyền của bản thân hoặc của thân chủ có khả năng bị xâm phạm thì các chủ thể này có thể gửi khiếu nại tới Ban Quản trị Website theo thông tin như sau:
•    CÔNG TY TNHH VŨ TRỤ ẢO
•    Địa chỉ: Số 81 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
•    Email: vutruao@ooo.vn
•    Hotline: 0888554551
-    Người Khiếu Nại phải cung cấp cho Ban Quản trị Website toàn bộ các tài liệu hợp lệ chứng minh sự tồn tại và sở hữu hợp pháp của người khiếu nại đối với quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ trong phạm vi lãnh thổ có liên quan, cũng như chứng cứ về hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong các đăng bán bị khiếu nại cụ thể.
-    Ban Quản Trị Website sẽ dành một khoản thời gian hợp lý để xử lý các thông tin được cung cấp và phản hồi bằng văn bản cho Người khiếu nại. Trong trường nhận thấy có sự vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ, Ban quản trị sẽ có các biện pháp xử lý hành vi vi phạm đó theo quy chế hoạt động của Sàn TMĐT Ò Ó O.

6. Biện pháp xử lý với các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng trên website

-   Sàn TMĐT Ò Ó O tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Vì vậy, đề nghị người bán trên Sàn TMĐT Ò Ó O cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến sản phẩm. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
-   Sàn TMĐT Ò Ó O luôn hỗ trợ Người Mua trong việc liên hệ Người Bán hàng để giải quyết các khiếu nại, yêu cầu bồi thường nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho Người mua. Trong mọi trường hợp khi Người Dùng nhận thấy quyền, lợi ích hợp pháp cuả minh bị xâm phạm Người Dùng thực hiện Quy trình hỗ trợ giải quyết khiếu nại được nêu tại Quy chế này.
-   Trong trường hợp giao dịch phát sinh khiếu nại, tranh chấp mà được xác định lỗi thuộc về Người Bán, Sàn TMĐT Ò Ó O sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý tùy theo mức độ của sai phạm. Sàn TMĐT Ò Ó O sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về sản phẩm của người bán đó trên Sàn TMĐT Ò Ó O đồng thời yêu cầu Người Bán bồi thường cho Người Mua thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận của hai bên.

VIII.     Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

-    Sàn TMĐT Ò Ó O cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố Ban Quản Trị Website sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho Người Dùng.
-    Khi thực hiện các giao dịch trên Sàn TMĐT Ò Ó O, Người Dùng bắt buộc phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.
-    Sàn TMĐT Ò Ó O cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các Người Dùng tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Người Dùng không thể tham gia giao dịch được thì Người Dùng thông báo cho Ban Quản Trị Website qua địa chỉ email: vutruao@ooo.vn,  chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các Người Dùng tham gia Sàn TMĐT Ò Ó O.
-    Tuy nhiên, Sàn TMĐT Ò Ó O sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các Người Dùng không đến được Ban quản trị, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban Quản Trị Website.

IX.  Quyền và trách nhiệm của Ban Quản Trị website TMĐT https://ooo.vn

1.   Quyền của Ban Quản Trị Website

-    Sàn TMĐT Ò Ó O sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho Người Dùng sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà Sàn TMĐT Ò Ó O nêu ra.
-    Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh Người Dùng cung cấp thông tin cho Sàn TMĐT Ò Ó O không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Sàn TMĐT Ò Ó O có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của Người Dùng.
-    Sàn TMĐT Ò Ó O có thể chấm dứt một phần hoặc toàn bộ quyền sử dụng dịch vụ của Người Dùng, sau khi thông báo đến đến Người Dùng, trong trường hợp Người Dùng vi phạm các Quy chế của Sàn TMĐT Ò Ó O hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn TMĐT Ò Ó O.
-    Sàn TMĐT Ò Ó O có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền Người Dùng của Người Dùng nếu Sàn TMĐT Ò Ó O phát hiện Người Dùng đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp Người Dùng tiếp tục hoạt động có thể gây cho Sàn TMĐT Ò Ó O trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các Người Dùng khác của Sàn TMĐT Ò Ó O, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền Người Dùng và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của Người Dùng được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.
-    Sàn TMĐT Ò Ó O giữ bản quyền sử dụng dịch vụ, hình thức và các nội dung trên Sàn TMĐT Ò Ó O theo các quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam và theo luật bản quyền quốc tế. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Sàn TMĐT Ò Ó O. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.
-    Sàn TMĐT Ò Ó O giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho Người Dùng theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Sàn TMĐT Ò Ó O và sẽ báo trước cho Người Dùng thời hạn là một (01) tháng.

2.   Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban Quản Trị Website

-    Đăng ký sàn giao dịch thương mại điện tử với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Xây dựng Quy chế hoạt động, Quy định, Hướng dẫn các quy trình giao dịch…cho Người Dùng.
-    Sàn TMĐT Ò Ó O có trách nhiệm xây dựng, thực hiện “Cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác đầy đủ” theo quy định tại Khoản 4 Điều 36 Nghị định 52/2013/NĐ-CP.
-    Ban Quản Trị Website sẽ nỗ lực tối đa và nghiêm túc loại bỏ những thông tin không trungthực hoặc hàng hóa giả như sau:
+ Loại bỏ những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định của pháp luật.
+ Loại bỏ những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
+ Yêu cầu người bán các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó.
-    Ban Quản Trị Website có nghĩa vụ tiếp nhận những phản ánh từ phía Người Dùng, Người Mua và Người Bán.
-    Sàn TMĐT Ò Ó O chịu trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Sàn TMĐT Ò Ó O trong điều kiện và phạm vi cho phép. Sàn TMĐT Ò Ó O sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của Người Dùng trên Sàn TMĐT Ò Ó O.
-    Sàn TMĐT Ò Ó O có trách nhiệm đứng ra làm trung gian trong việc hòa giải nếu xảy ra tranh chấp giữa người mua và người bán. Sàn sẽ tiếp nhận thông tin phản ánh, khiếu nại từ người mua và kiểm tra nội dung phản ánh, khiếu nại đó. Tùy theo mức độ sai phạm Sàn TMĐT Ò Ó O sẽ có phương án giải quyết phù hợp.
-    Sàn TMĐT Ò Ó O chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: nghiệp vụ ngoại thương, thương mại điện tử, hệ thống văn bản pháp  luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Sàn TMĐT Ò Ó O.
-    Sàn TMĐT Ò Ó O sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Sàn TMĐT Ò Ó O ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm bạn hàng và phát triển thị trường nước ngoài của các Người Dùng tham gia Sàn TMĐT Ò Ó O.
-    Sàn TMĐT Ò Ó O sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Sàn TMĐT Ò Ó O và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tùy nhiên nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho Người Dùng thì Sàn TMĐT Ò Ó O không phải chịu trách nhiệm liên đới.

X.   Quyền và trách nhiệm của các bên tham gia Website/ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử https://ooo.vn

1.   Quyền của Người Dùng
-    Người Dùng sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng trong việc đăng tin rao vặt, đăng tin sản phẩm của mình trên Sàn TMĐT Ò Ó O và tìm kiếm thông tin về sản phẩm/ dịch vụ cần mua.
-    Người Dùng sẽ được nhân viên của Sàn TMĐT Ò Ó O hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc mua hàng hoặc đăng tin rao vặt và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn TMĐT Ò Ó O nếu được yêu cầu.
-    Người Dùng có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn TMĐT Ò Ó O trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Sàn TMĐT Ò Ó O.

2.   Trách nhiệm của Người Dùng
-    Người Dùng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.
-    Người Dùng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn TMĐT Ò Ó O về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.
-    Người Dùng cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn TMĐT Ò Ó O và những thông tin đang tải lên Sàn TMĐT Ò Ó O là chính xác.
-    Người Dùng tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Sàn TMĐT Ò Ó O.
-    Người dùng tham gia giao dịch trên Sàn TMĐT Ò Ó O có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung Quy chế này. Người dùng phải đọc Quy chế này và các Quy định đăng tin công bố trên Sàn TMĐT Ò Ó O trước khi đăng tin.
-    Bản thân Người dùng phải tự chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng dịch vụ Sàn TMĐT Ò Ó O. Người dùng phải chịu mọi rủi ro trong quá trình sử dụng các dịch vụ tại Sàn TMĐT Ò Ó O.
-    Người Bán người bán có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Người Mua nếu chứng minh được lỗi đó thuộc về Người Bán và ngược lại.
-    Người Dùng cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn TMĐT Ò Ó O vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn TMĐT Ò Ó O hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì Người Dùng phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
-    Người Dùng cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn TMĐT Ò Ó O cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn TMĐT Ò Ó O trong Quy định này.
-    Người Dùng không được hành động gây mất uy tín của Sàn TMĐT Ò Ó O dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các Người Dùng bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn TMĐT Ò Ó O.
-    Người Dùng phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế và các nghĩa vụ khác (nếu có) theo quy định pháp luật.

XI.  Điều khoản áp dụng

-    Quy chế của Sàn TMĐT https://ooo.vn chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày được ban hành và đăng tải công khai trên Website của Sàn TMĐT https://ooo.vn.
-    Sàn TMĐT Ò Ó O có quyền thay đổi Quy chế này vào bất cứ thời điểm nào và sẽ thông báo cho tất cả Người Dùng sử dụng dịch vụ Sàn TMĐT Ò Ó O trước ít nhất 05 (năm) ngày khi áp dụng những thay đổi đó. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày hiệu lực được nêu trong Quy chế sửa đổi đó. Việc Người Dùng tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và có hiệu lực đồng nghĩa với việc Người Dùng đã chấp nhận Quy chế sửa đổi đó.
-    Sàn TMĐT Ò Ó O bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với Quy chế hoạt động này vào bất kỳ thời điểm nào.
-    Địa chỉ liên lạc chính thức của Sàn TMĐT Ò Ó O
•    CÔNG TY TNHH VŨ TRỤ ẢO
•    Địa chỉ: Số 81 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
•    Email: vutruao@ooo.vn
•    Hotline: 0888554551

XII. Điều khoản cam kết

-    Mọi Người Dùng khi sử dụng dịch vụ của Sàn TMĐT Ò Ó O thì đồng nghĩa việc Người Dùng đã chấp thuận tuân theo Quy chế này.
-    Ban Quản Trị Website của Sàn TMĐT Ò Ó O và Người Dùng đồng ý cam kết thực hiện đúng các điều khoản trong nội dung bản Quy chế này.

Cập nhật ngày: 25/07/2022

Điều khoản sử dụng
5 trên 753 đánh giá