Quản lý tin xấu

1.   Kiểm soát thông tin

-    Đối với Người Bán: Các thông tin mà Người bán cung cấp cho Sàn TMĐT Ò Ó O phải chính xác, đầy đủ theo quy định của pháp luật và Người Bán phải tự chịu trách nhiệm trước những thông tin mà mình cung cấp cho Sàn TMĐT Ò Ó O. Người Bán bắt buộc phải thực hiện bước xác thực DNS để chứng minh quyền sở hữu Tên Miền.
-    Tất cả hoạt động mua và bán Tên Miền trên Sàn TMĐT Ò Ó O phải tuân thủ Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg ngày 1/7/2014 về đặt giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet; Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT ngày 28/6/2016 về Hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đặt giá.
-    Người Bán không được đăng tin và/hoặc quảng cáo trên Sàn TMĐT Ò Ó O bất kỳ tên miền nào có nội dung:
a.    Nội dung đi ngược lại với hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
b.   Nội dung xâm hại đến an ninh quốc gia hoặc xâm hại đến toàn vẹn lãnh thổ.
c.   Nội dung xâm hại đến truyền thống và lợi ích đất nước.
d.   Nội dung xúi giục bạo loạn hoặc gây mâu thuẫn giữa các dân tộc, xâm hại đến sự đoàn kết các dân tộc.
e.   Nội dung vi phạm chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền mê tín dị đoan.
f.   Nội dung gây tin đồn nhằm xâm hại đến trật tự xã hội hoặc ổn định xã hội.
g.   Nội dung tuyên truyền, phát tán văn hóa phẩm đồi trụy, khiêu dâm, cờ bạc, bạo lực.
h.   Nội dung xúc phạm, phỉ báng người khác hoặc xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể khác.
i.   Tên miền là tên gọi của tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước chỉ dành cho tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước.
j.   Tên miền xâm phạm các quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào bao gồm bản quyền, bằng sáng chế, thương hiệu, tên thương mại, thiết kế, bí mật thương mại, thông tin mật, bí quyết sản xuất,  quyền riêng tư hoặc công khai hay bất kỳ quyền sở hữu nào khác hay quyền công khai hoặc riêng tư của bất kỳ bên thứ ba nào;
k.   Những nội dung khác bị pháp luật cấm vi phạm, hoặc trái pháp luật theo, bất cứ luật, đạo luật, sắc lệnh hay quy định áp dụng nào.
-    Người Dùng không được đăng tải thông tin để giới thiệu, quảng cáo sản phẩm có chứa các thông tin:
a.   Thông tin không đúng sự thật, không chính xác hoặc sai lạc;
b.   Thông tin liên quan đến việc bán các món hàng giả hay đồ ăn cắp, hoặc bất kỳ hành vi lừa đảo nào khác;
c.   Thông tin vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ bao gồm bản quyền, bằng sáng chế, thương hiệu, tên thương mại, thiết kế, bí mật thương mại, thông tin mật, bí quyết sản xuất, đặc quyền kế nghiệp, quyền riêng tư hoặc công khai của bất kỳ bên thứ ba nào;
d.   Vi phạm bất kỳ luật nào;
e.   Thông tin có tính chất phỉ báng;
f.    Thông tin có chứa nội dung khiêu dâm hay tục tĩu.
g.   Thông tin có chứa bất kỳ virút máy tính và/hoặc các đoạn chương trình lập trình máy tính nào khác có thể gây hư hỏng, can thiệp bất lợi, có dấu hiệu chặn hoặc chiếm đoạt bất kỳ thông tin hệ thống, dữ liệu hay thông tin cá nhân nào;
h.   Thông tin giới thiệu, phát tán hay nhằm mục đích giới thiệu và/hoặc phát tán các nội dung hoặc tài liệu tuyên truyền có tính chất phân biệt chủng tộc.

2.   Kiểm duyệt bằng hệ thống kỹ thuật, triển khai bộ lọc nội dung

-    Kiểm duyệt nội dung thông tin thông qua bộ lọc từ khóa nhằm ngăn chặn những nội dung xấu: Danh sách từ khóa được xây dựng trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành bao gồm các từ khóa có nội dung bao gồm: Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc; Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định; Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân; Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm.
-    Danh sách từ khóa được cập nhật thường xuyên. Khi phát hiện hoặc nghi ngờ có các nội dung vi phạm này, hệ thống sẽ tự động chuyển các nội dung vi phạm sang dạng cảnh báo và chờ xử lý. Bộ phận kiểm duyệt nội dung của Sàn TMĐT Ò Ó O sẽ trực tiếp kiểm tra lại các cảnh báo này và quyết định việc xóa bỏ hay cho phép hiển thị các nội dung này trên website.
-    Kiểm duyệt nội dung dạng text (chữ): Có 1 danh sách các từ “xấu” có nội dung không phù hợp như: kích động, bạo lực, lừa đảo… Những từ “xấu” này sẽ được đánh giá mức độ theo thang điểm, khi có tần suất xuất hiện quá nhiều những từ này, tùy theo thang điểm hệ thống sẽ tự động chuyển thành dấu “***” trước khi kiểm duyệt bằng đội ngũ nhân sự. Nếu nội dung do nhà cung cấp cung cấp mà trong đó có những từ nằm trong danh sách từ không hợp lệ (bad keywords) và tùy theo số lượng từ xấu xuất hiện mà hệ thống sẽ tự đánh giá xem thông tin đó có hợp lệ hay không. Nếu những bài đăng mà hệ thống cho là không phù hợp thì sẽ lưu vào danh sách các thông tin không hợp lệ thì bộ phận kiểm duyệt sẽ dễ dàng hơn trong việc duyệt nội dung.

3.   Kiểm duyệt bằng đội ngũ nhân sự của Ban Quản Trị Website

-    Đội ngũ nhân sự điều hành Sàn TMĐT Ò Ó O là những người có kiến thức chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, nắm vững các quy định của pháp luật hiện hành về quản lý sàn giao dịch thương mại điện tử.
-    Hàng ngày, đội ngũ nhân sự sẽ thực hiện việc kiểm duyệt thông tin trong danh sách cảnh báo do hệ thống cập nhật. Những nội dung vi phạm sẽ xóa bỏ ngay lập tức. Đồng thời xử lý tùy mức độ vi phạm.
-    Việc kiểm duyệt được thực hiện hằng ngày, những thông tin vi phạm sẽ được loại bỏ chậm nhất sau 03 giờ kể từ khi phát hiện.

4.   Chế tài xử lý vi phạm

-   Sàn TMĐT Ò Ó O giữ quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ sản phẩm đã đăng trên website này mà không cần báo trước. Tất cả những tin đăng vi phạm sẽ bị xóa. Nếu Người Dùng tái phạm Ban Quản Trị Website sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn.
-   Sàn TMĐT Ò Ó O có quyền tạm ngừng hoặc hủy bỏ dịch vụ cung cấp cho Người Dùng ngay lập tức nếu Người Dùng có hành vi vi phạm pháp luật hoặc xâm phạm quyền lợi Người Dùng khác trên Sàn TMĐT Ò Ó O.
-   Đối với các hành vi lừa đảo hoặc có hành vi vi phạm pháp luật thì Sàn TMĐT Ò Ó O có quyền cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước để xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

5.   Quy trình phối hợp với các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ rà soát và gỡ bỏ các sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên sàn giao dịch thương mại điện tử

-    Trong trường hợp Chủ Sở Hữu Quyền Sở Hữu Trí Tuệ hoặc là đại diện được ủy quyền Chủ Sở Hữu Quyền SHTT (sau đây gọi chung là “Người Khiếu Nại”) cho rằng các quyền của bản thân hoặc của thân chủ có khả năng bị xâm phạm thì các chủ thể này có thể gửi khiếu nại tới Ban Quản trị Website theo thông tin như sau:
•    CÔNG TY TNHH VŨ TRỤ ẢO
•    Địa chỉ: Số 81 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
•    Email: vutruao@ooo.vn
•    Hotline: 0888554551
-    Người Khiếu Nại phải cung cấp cho Ban Quản trị Website toàn bộ các tài liệu hợp lệ chứng minh sự tồn tại và sở hữu hợp pháp của người khiếu nại đối với quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ trong phạm vi lãnh thổ có liên quan, cũng như chứng cứ về hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong các đăng bán bị khiếu nại cụ thể.
-    Ban Quản Trị Website sẽ dành một khoản thời gian hợp lý để xử lý các thông tin được cung cấp và phản hồi bằng văn bản cho Người khiếu nại. Trong trường nhận thấy có sự vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ, Ban quản trị sẽ có các biện pháp xử lý hành vi vi phạm đó theo quy chế hoạt động của Sàn TMĐT Ò Ó O.

6. Biện pháp xử lý với các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng trên website

-   Sàn TMĐT Ò Ó O tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Vì vậy, đề nghị người bán trên Sàn TMĐT Ò Ó O cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến sản phẩm. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
-   Sàn TMĐT Ò Ó O luôn hỗ trợ Người Mua trong việc liên hệ Người Bán hàng để giải quyết các khiếu nại, yêu cầu bồi thường nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho Người mua. Trong mọi trường hợp khi Người Dùng nhận thấy quyền, lợi ích hợp pháp cuả minh bị xâm phạm Người Dùng thực hiện Quy trình hỗ trợ giải quyết khiếu nại được nêu tại Quy chế này.
-   Trong trường hợp giao dịch phát sinh khiếu nại, tranh chấp mà được xác định lỗi thuộc về Người Bán, Sàn TMĐT Ò Ó O sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý tùy theo mức độ của sai phạm. Sàn TMĐT Ò Ó O sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về sản phẩm của người bán đó trên Sàn TMĐT Ò Ó O đồng thời yêu cầu Người Bán bồi thường cho Người Mua thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận của hai bên.

Quản lý tin xấu
4.5 trên 740 đánh giá