Chính sách giải quyết khiếu nại

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp, khiếu nại:

- Mọi tranh chấp, khiếu nại liên quan đến các giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử giữa Người mua và Người bán sẽ được hai bên phải tự giải quyết với nhau.
- Về phía Ban Quản Trị Website có cơ chế thông báo tin quảng cáo sai sự thật. Nếu Ban Quản Trị Website xác định được Người Dùng có hành vi vi phạm thì có quyền xử lý theo Quy chế này.
- Mọi tranh chấp phát sinh giữa Sàn TMĐT Ò Ó O và Người Dùng sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.

- Sàn TMĐT Ò Ó O không tham gia vào quá trình giao dịch của Người Mua và Người Bán. Do đó, Sàn TMĐT Ò Ó O được miễn trừ toàn bộ trách nhiệm và không chịu bất kỳ nhiệm liên đới trong việc tranh chấp, khiếu nại giữa Người Mua và Người Bán.

Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại:

- Tranh chấp, khiếu nại giữa Người Mua và Người Bán:
+ Khi phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, trước hết bên bị vi phạm sẽ liên lạc bên kia để khiếu nại, trao đổi và tìm ra phương pháp tự giải quyết trên cơ sở thương lượng, hòa giải.
+ Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.
- Tranh chấp, khiếu nại giữa Người Dùng và Sàn TMĐT Ò Ó O:  Sàn TMĐT Ò Ó O đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của Người Dùng vào chất lượng dịch vụ của Website.

Người Dùng thực hiện việc khiếu nại theo các bước sau:

Bước 1: Người Dùng khiếu nại đến Ban Quản Trị Website, theo thông tin:
•    CÔNG TY TNHH VŨ TRỤ ẢO
•    Địa chỉ: Số 81 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
•    Email: vutruao@ooo.vn
•    Hotline: 0888554551

Bước 2: Ban Quản Trị Website sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Người Dùng người mua, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì đến Ban Quản Trị Website có những biện pháp cụ thể hỗ trợ người mua để giải quyết tranh chấp đó.

Bước 3: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của đến Ban Quản Trị Website thì đến Ban Quản Trị Website sẽ yêu cầu người mua đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

Cập nhật ngày: 25/07/2022

Chính sách giải quyết khiếu nại
4.2 trên 788 đánh giá