Avatar

metaxr.com.vn Tick Xanh

Tham gia 10/12/2021

Xác minh người bán

Xác minh Địa chỉ Email
Xác minh Số điện thoại
Xác minh CMND/CCCD

Thống kê

Tổng số tên miền: 26

Ngày tham gia: 10/12/2021

Giới thiệu

MetaXR 1. XR Thực tế mở rộng là một thuật ngữ đề cập để tất cả đến các môi trường được kết hợp giữa thực-và-ảo và các tương tác người-máy được tạo ra bởi công nghệ máy tính và các thiết bị đeo. Nó bao gồm đại diện hình như thực tế tăng cường, tăng cường ảo và thực tế ảo. và các khu vực nội suy giữa chúng. 2.Meta XR có thể hiểu là Siêu vũ trụ ảo Thực Tế Mở Rộng. Hoặc cả 1 công nghệ Thực tế mở rộng của Meta - Facebook 3. áp dụng quá nhiều lĩnh vực Quảng cáo, truyền hình, học tập, y tế, dự kiến kinh tế về XR năm 2022 đạt khoảng 220 tỷ USD

Thông tin liên hệ

Email: metaxr.com.vn@ooo.vn

Số điện thoại: metaxr.com.vn

Zalo: metaxr.com.vn

Liên hệ người bán

Khi gửi liên hệ đến người bán, bạn đã chấp nhận điều khoản sử dụng của chúng tôi